МАШИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА АРГОН

Оваа машина се користи за полнење на гас аргон во термопан стаклото.
Со користење на микрокомпјутер и високо квaлитетни компоненти, машината е автоматска, стабилна и сигурна. Со компактна големина и четири универзални тркалца на базата, машината е флексибилна и погодна за употреба.
Може да полни 4 листови на стакло во исто време, со што се подобрува индексот на изработка на термопан стаклото