АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА СРЕДСТВО ПРОТИВ ВЛАГА

Оваа машина се користи за да се вметне средството против влага ( десикант )  во алуминиумскиот спејсер. Целата процедура на работа се контролира програмски. Истурањето се изведува во затворен простор со цел да се избегне влажност и прашина. Постапката трае неколку секунди.

Машината има едноставна структура и е лесна за работа. Се состои од рамка, глава на машината, шише за средството против влага, автоматски контролиран систем и пневматски систем.

Десикант 0.4-0.8mm
Дебелина на алу. спејсер 6.5 mm
Ширина на алу. спејсер 25 mm
Димензии на спејсер Max.1800*2500 mm
Min. 200*200 mm
Моќност 380/220V; 50Hz
Притисок 0.6-0.7 Mpa
Димензии 1000*1000*3100mm