ТРАНСПОРТЕР ЗА РАМКИ ЗА ТЕРМОПАН СТАКЛО

Се користи за пренесување на Алуминскиот спејсер.