Машини за изработка на термопан стакло

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за изработка на термопан стакло

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за производство на ПВЦ врати и прозори

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за производство на ПВЦ врати и прозори

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за обработка на стакло

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за обработка на стакло

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за обработка на стакло

Единствени увозници…… Најниски цени……. Врвен квалитет…..

Машини за изработка на термопан стакло

Машини за обработка на стакло

За нас 

Почитувани посетители,

Добредојдовте на страната од компанијата BORMAX.

BORMAX е реномирана компанија која Ви нуди висококвалитетени машини за ПВЦ, АЛУМИНИУМ…..