ПРЕНОСНА МАШИНА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Преносната машина за чистење се користи за чистење на остатоци од лепењето во облик L или Т. Работи на електричен погон, се карактеризира со прецизно позиционирање, компактна структура и лесно ракување.

Оваа преносна машина се состои од 3 дела:
1 дел –  за чистење на горни и долни површини
2 дел –  за чистење на надворешни агли
3 дел – за чистење на внатрешни агли

1. Апарат за чистење на горни и долни површини

Овој апарат се користи за чистење на надворешни горни и долни површини. Нема потреба од електрично напојување

Воздушен притисок 0.5~0.8(MPa)
Потрошувачка на воздух 25(L/min)
Висина на профил 30~120mm
Димензија 550×160×190mm
Тежина 4.8kg

2. Апарат за чистење на надворешни агли

Овој апарат се користи за чистење на надворешни агли од PVC прозори и врати . Нема потреба од електрично напојување

Воздушен притисок 0.5~0.8(MPa)
Потрошувачка на воздух 15(L/min)
Висина на профил 15~120mm
Број на вртежи во минута 2800r/min

3. Апарат за чистење на внатрешни агли

Овој апарат се користи за чистење на внатрешни агли од PVC прозори и врати . Нема потреба од електрично напојување

Воздушен притисок 0.5~0.8(MPa)
Потрошувачка на воздух 15(L/min)
Димензии 250×58×46mm
Тежина 0.9kg