ПОДВИЖНА МАШИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАБОВИ

Оваа машина се користи за отстранување на филм обложените рабови, што ќе ја олеснат инсталацијата на спејсерот на самото стакло

Дијаметар на тркалото: 50-60mm
Дебелина на тркалото: 10-20mm
Брзина: 11000-15000 rpm
Притисок: 7МРа