ПОДВИЖНА МАШИНА ЗА ПОЛИРАЊЕ НА РАБОВИ НА СТАКЛО

Оваа машина се користи за рачна обработка на рабовите на стаклото .

ШИФРА: RK-670 Категорија