МАШИНА ЗА ПОЛИРАЊЕ НА РАБОВИ НА РАМНО СТАКЛО СО 4 МОТОРИ

Ова е помала машина која се користи за обработка на рестиларни стаклени плочи со различни димензии и дебелина. Стаклени плочи со иста дебелина може да се обработуваат континуирано, и затоа машината овозможува поголем капацитет на работа.

Машината е опремена со 4 мотори со можност за обработка на рабови под агол од 45 степени, контролер за постојаност на брзината , електричен контролер, и има извонреден ефект за мелење и полирање и е лесна за ракување и одржување .

ШИФРА: RK-666 Категорија
  • Максимално ниво на рамнење: 3 mm
  • Максимална ширина на пристигнување: 2,5 mm
  • Агол на пристигнување: 45°
  • Максимална димензија на стакло: 2400*3660 mm
  • Минимална димензија на стакло: 60*60mm
  • Дебелина на стакло за обработка: 3-25 mm
  • Број на мотори: 4 сета
  • Моќност: 9,85 KW
  • Работна висина: 750 mm
  • Димензии: 6 m *1 m *2,5m