АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ЛАМИНИРАЊЕ НА СТАКЛО

Оваа машина е составена од перална за стакло, работна линија за ламинирање, пред преса за ламинирање и автоклав за стакло.

 • Пералната со дигитален дисплеј може автоматски да го регулира кревањето и спуштањето на гумените ролери, четките и воздушниот нож, зависно од девелината на стаклото. Горниот дел може да се крене до 400мм со што се олеснува чистењето и ракувањето.
 • Делот за собирање на стакло се состои од главен дел, вакуумски систем, подвижен систем, пнеуматски систем и контролен систем
 • Пред пресата со ролери се користи за рамно и ламинирано стакло и повеќеслојна комбинација од сигурносно стакло . Се состои од горен сегмент, предпреса, горен греач, финална преса и дел за исклучување.
 • Инфрацрвениот автоклав се користи за производство на закривено и рамно ламинирано стакло – архитектурно ламинирано стакло, автомобилско стакло и сигурносно стакло.
ШИФРА: RK-880 Категорија
 • Притисок за дизајнирање: 1,5 MPa
 • Работен притисок: -1.3 MPa
 • Температура за дизајнирање: 150°
 • Работна температура: 120-130°
 • Работен медиум: компримиран воздух
 • Притисок во сигурносни вентили: 1,4 MPa
 • Моќност: 102 KW
 • Метод за контрола на температура и притисок: PLC
 • Ефективен внатрешен дијаметар: 2650 mm
 • Должина: 6000 mm