МАШИНА ЗА ПОЛИРАЊЕ НА ЗАОБЛЕНИ РАБОВИ НА СТАКЛО

Оваа машина се користи за обработка на неправилни заоблени рабовите на стаклото – кружни, овални и други неправилни форми со различни димензии и дебелина. Стаклото го прифака вакуумски, а ротационата плоча за движење на моторот или посебен погон на дискот независно ротираат. Ротационата брзина може да се прилагоди по потреба.
Кога ја меле ивицата со пенкало, треба да се инсталираат мелениците на трето место за да се подеси грубо мелење или фино мелење.
При мелење на закривени површини, треба да се подесат топчестите тркала  и да се прилагоди аголот на наклонот .

ШИФРА: RK-664 Категорија
  • Дијаметар на ротирачко стакло: 100-2000 mm
  • Агол на наклон : 0-15 °
  • Брзина на ротирање: 0,5-2,5 rpm
  • Брзина на диск: 3-6,5 rpm
  • Абразивност на закривувањето: Ø 150
  • Абразивност на тркалата: Ø 100, Ø 150, Ø 175
  • Дијаметар на стакло за мелење: Ø 200- Ø 2000
  • Најголема закривена ширина: 35mm
  • Дебелина на стакло: 3-25mm