CNC МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА СТАКЛО

CNC  Машината за обработка на стакло се користи за дупчење, мелење, внатрешно и надворешно мелење и полирање, пишување, обликување, гравура на стакло, плочи, камен, кварц.

ШИФРА: RK-992 Категорија
 • Волтажа: 220V, 50Hz
 • Максимален работен притисок: 25МРа
 • Дренирање на масло од еден излез: 3-5,5 ml/sec
 • Количина на излез: 1-3
 • Моќност: 6 KW
 • Големина на боца за масло: 2L
 • Работна температура: 0-50°
 • Релативна влажност: 90%
 • Компримиран воздух: 0,6 МРа
 • Попречно: оска ХХ=3000 mm
 • Должина: оска Y=1500 mm
 • Вертикално: оска Z=250 mm
 • Распределување точност: 0.01*0.02*0.01
 • Брзина: 5m/min